Home | Contact | Sitemap | Disclaimer

header

Let op: Wachtlijst voor aanmeldingen DementieD tot 1 feb 2015!

We hanteren vanaf heden tot 1 februari een wachtlijst.

U kunt uw cliënt wel via de gebruikelijke wijze insturen, maar vanaf 1 februari worden de aanmeldingen pas weer opgepakt. Wilt u dat doorgeven aan de cliënt en zijn familie wanneer u de gegevens aan ons doorstuurt?

lees meer over de wachtlijst >>

Wat doet DementieD?

DementieD coördineert de zorg voor mensen met (mogelijk) dementie. De casemanagers van DementieD bieden mensen met dementie en hun naasten ondersteuning en wijzen hen de weg in "Dementieland".

De casemanagers zijn professionals met ervaring in de zorg. Zij hebben een achtergrond als Verpleegkundige of maatschappelijk werkende. De casemanager is voor u en uw naasten het vaste aanspreekpunt. Om u informatie te geven en u te adviseren. Tevens helpen zij u om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt. En om, indien nodig, zorg te regelen.

Waarom een casemanager Dementie?

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerder jaren en roept vele vragen op. Met hulp van naasten, professionele begeleiding en zorg kan de persoon met dementie zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen. De casemanager Dementie helpt u om dit zo goed mogelijk te regelen.

Ook voor naaste verzorgers.

Dementie treft ook de naasten. Veel partners begeleiden hun man of vrouw 24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk. Het is belangrijk te voorkomen dat u zelf overbelast raakt. Wij helpen u zo goed mogelijk om te gaan met de dementie-verschijnselen. De casemanager kan hierin ondersteuning en advies geven en mogelijkheden vinden om het beter vol te kunnen houden.

Afstemming met uw huisarts en andere zorg- en hulpverleners.

Voor medische zaken is uw huisarts of specialist uw aanspreekpunt. Voor vragen over het omgaan met de ziekte kunt u terecht bij de casemanager. Deze is er ook voor u als u nog geen zorg of hulp nodig heeft. De casemanager overlegt met uw toestemming, met de huisarts en andere hulpverleners.

Waar is DementieD actief en wie zijn hierbij aangesloten?

In de regio Amersfoort, Leusden, Achterveld, Bunschoten-Spakenburg en Woudenberg.

Bij DementieD zijn aangesloten: Alzheimer Nederland afdeling Amersfoort, Beweging 3.0, Birkhoven Zorggoed, Meander Medisch Centrum, RIAGG Amersfoort & Omstreken, Welzijn Leusden en GGz Centraal.  

Let op:
Wachtlijst voor aanmeldingen DementieD tot 1 februari 2015!
lees meer >>
 

Zorgt u voor iemand met dementie?
Lees meer >>